صفحه اصلی آرشیو اخبار

دیدار مدیرعامل و اعضای هیات امنای مرکز با دکتر جلالی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل(96/11/29)

دیروز یکشنبه مورخ 96/11/29 مدیرعامل، تعدادی از اعضای هیات امنا و چند تن از پرسنل مرکز جهت عرض تبریک به ملاقات رییس جدید دانشگاه علوم پزشکی بابل، جناب دکتر جلالی رفتند.

در این دیدار جناب آقای کیانژاد، مدیرعامل مرکز با بیان مطالبی در مورد تعداد معلولین، درآمد مرکز، مخارج و مشکلات آن توضیح دادند. سپس اعضای هیات امنا نیز هرکدام نقطه نظرات خود را بیان کرده و از جناب دکتر جلالی با معاونین خود جهت دیدار از این معلولین دعوت بعمل آوردند.

در پایان جناب دکتر جلالی قول مساعدت و همکاری و همچنین تشکیل پرونده پزشکی برای هرکدام از این فرشتگان مرکز را جهت چکاب کامل قلب، مغز و اعصاب (دوبار در سال) را دادند.

1396/11/30;08:11