صفحه اصلی آرشیو اخبار

برگزاری جشن اعیاد شعبانیه با مولودی خوانی حاج عباس طهماسب پور و حضور افتخاری سردار حاج علی فردوس(97/01/30)

روز 5 شنبه مورخ 30/01/97 جشنی به مناسبت اعیاد شعبانیه و تولد امام حسین (ع) در سالن مرکز برگزار گردید که حاج عباس طهماسب پور فضای این برنامه را با مولودی خوانی خود متبرک کردند.

در این جشن مردمی تعدادی از خیرین نیز حضور داشته و از مهمان ویژه و افتخاری این جشن می توان به سردار حاج علی فردوس اشاره داشت.

 

 

1397/02/01;11:55