صفحه اصلی آرشیو اخبار

جلسه معارفه ی اعضای جدید و تودیع و تشکر از اعضای سابق هیات امنا (97/01/17)

طبق وصیت زنده یاد نوشیروانی، بعد از تغییر ریاست دادگستری، اداره اوقاف و آموزش و پرورش، ریاست جدید بعنوان اعضای هیات امنای مرکز در نظر گرفته می شود.

در جلسه هیات امنای مورخ 97/01/17 به همین موضوع، ضمن معارفه ی ریاست جدید دادگستری بابل جناب آقای وکیلی راد، و ریاست جدید اداره اوقاف جناب آقای برزگر و همچنین ریاست آموزش و پرورش جناب دکتر علی نژاد به عنوان اعضای جدید و جایگزین هیات امنای سابق، از زحمات ریاست هیات امنای مرکز و رییس قبلی دادگستری بابل جناب آقای سید یونس حسینی، و جناب آقای احمدی(آموزش و پرورش) و جناب آقای صفری(اداره اوقاف) تقدیر و تشکر گردید.

1397/02/22;10:20