صفحه اصلی آرشیو اخبار

تشکیل انجمن متشکل از جوانان حامی معلولین نوشیروانی، در امور فرهنگی مرکز (97/04/19)

دیروز سه شنبه مورخ 97/04/19 اولین نشست با جوانان داوطلب در امور فرهنگی، جشن ها، آموزش و همیاری بچه های معلول نوشیروانی صورت گرفت.

در این نشست مدیرعامل مرکز، جناب آقای کیانژاد توضیحاتی در مورد اهداف تشکیل این انجمن داد و در ادامه اعضا خود را معرفی و تخصص ها و مهارتهای خود را بیان کردند. همچنین در این نشست پیشنهادات، راهکار و انتقاداتی بیان شد و در نهایت تصمیمات خوبی اتخاذ گردید که امیدواریم در کنار این جمع بتوانیم اتفاقهای زیبایی رقم بزنیم.


1397/04/20;08:34